Lås & säkerhet
Uppsala, Stockholm, Enköping

Ring oss på 070-651 21 94 | Mejla oss på peter@capnordic.se | Felanmälan: 010 288 16 50

Ditt hem är din borg - både hemma och på jobbet ska du alltid kunna känna dig trygg.  Hos oss kan du beställa tjänster inom lås och säkerhet i Uppsala, Stockholm och området kring Enköping. Våra viktigaste uppdrag handlar om att skydda människor och fastigheter från inbrott och brand. Välkommen att kontakta oss om lås och säkerhet i din fastighet. I dag, vid renovering eller vid nyproduktion!

Så skyddar du dig mot inbrott

Har du någon gång gjort en riskanalys för din fastighet? Vi rekommenderar en ordentlig genomgång och dokumentation, för att minimera risker av alla slag. Vi utför även regelbunden tillsyn. Vid behov installerar vi lås eller avancerade nyckelfria passagesystem. Portkod, övervakningskameror och inbrottslarm är andra lösningar vi kan hjälpa dig med. Vi arbetar för att du ska kunna känna dig trygg. 

Vi utför systematiskt brandskyddsarbete

Även för bättre brandsäkerhet i fastigheter utför vi riskanalyser och dokumenterar. Systematiskt brandskyddsarbete innebär bland annat att vi ser över utrymningsvägar, spjäll och brandsläckare. Vi kontrollerar automatiska branddörrar och larmöverföring. Brandskyddsarbete och andra säkerhetstjänster ser vi som våra viktigaste uppdrag. Vi skyddar människor och egendom från brand, inbrott och förstörelse.

Beställ lås- och säkerhetstjänster

Mejla eller ring oss om lås och säkerhet i Uppsala, Stockholm och Enköping med omnejd. Be att få en kostnadsfri offert!

Kontakta oss (Stängd)
Klicka här för att visa innehållet.

Skicka!

Ring oss

Besök oss

CapNordic AB Lagundavägen 14 74961 Örsundsbro
803
809