Miljö, kvalité & arbetsmiljö


Miljöpolicy

CapNordic AB erbjuder bland annat en professionell städservice. Miljöfrågor är viktiga för oss och det gäller allt från de städmaterial vi använder till våra olika transportsätt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter vid varje tillfälle skall uppfyllas och genom våra miljösatsningar söker vi bidra till en hållbar utveckling för miljön.

Det visar vi genom att:

 • Arbeta för minskad förbrukning, återanvändning och återvinning av maskiner, kemikalier och annan städutrustning.
 • Sträva efter bästa miljöval och att minimera användandet av kemikaliska produkter.
 • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
 • Beaktar miljö- och hälsopåverkan vid inköp av maskiner och redskap.
 • Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom effektivisering och lämpliga val av transportmedel.

Kvalité

Vi har ett personligt engagemang och en affärsmässig attityd till allt vi gör, med många års erfarenhet av arbeten med fastighet- och städservice. Kvalitetssäkring är en självklarhet för oss. Våra lednings- och ärendehanteringssystem ger oss möjlighet att följa och utvärdera arbetet kontinuerligt så vi kan fortsätta leverera de bästa resultaten. Målet är att varje projekt och kund ska bli en god referens.

Några av de viktigaste punkterna i vår kvalitetspolicy är att alltid:

 • Ha en aktiv kommunikation med såväl kunder som leverantörer.
 • Tillgodose kundens krav och förväntningar i varje projekt.
 • Arbeta aktivt och kontinuerligt med kvalitetsförbättringar.
 • Städkvalité genom att kontinuerligt leverera den överenskomna städnivån vid rätt tidpunkt och med godkända medel och metoder.
 • Alltid ha kunden i fokus.

Arbetsmiljö

En god och säker arbetsmiljö är en viktig fråga för oss. Målsättningen med CapNordic AB arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. 

För att uppnå en arbetsmiljö som motsvarar målet gäller att:
 • Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall.
 • Kontinuerligt utvärdera att respektive medarbetare har rätt arbetsuppgift i förhållande till sin förmåga och kompetens.
 • Alla medarbetare ska ges sådant ansvar och sådana befogenheter, att man känner arbetsglädje och engagemang för sina arbetsuppgifter samtidigt som man ser framtida personliga utvecklingsmöjligheter.
 • En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier får inte förekomma hos oss.

Ring oss

Besök oss

CapNordic AB Lagundavägen 14 74961 Örsundsbro
810
813